Budowa sieci wodociągowych i gazowych Ruda Śląska – Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowych i teletechnicznych – techniki bezwykopowe

Wszelkie zlecone nam prace wykonywane są przez nas zarówno z własnych materiałów jak i z materiałów powierzonych nam przez klienta. Nasi pracownicy to w pełni wyszkolona kadra działająca pod nadzorem posiadających odpowiednie uprawnienia kierowników budowy doświadczonych przy realizacji powierzonych nam zadań.

Przed rozpoczęciem współpracy załatwiamy wszelkie sprawy formalno – prawne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z wykonaniem projektu i obsługą geodezyjną.

Naszym celem jest minimalizowanie Państwa wkładu finansowego w koszta związane z budową. Dbając przy tym jednocześnie w pełni o wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Firma Jakus swoją siedzibę ma w Rudzie Śląskiej. Zakresem naszych usług jest przede wszystkim budowa sieci wodno kanalizacyjnych i budowa sieci gazowych.

Dzięki ciągłemu rozwojowi firma Jakus świadczy także takie usługi jak budowa przydomowych mini oczyszczalni ścieków. Są one przez nas budowane za pomocą tradycyjnych metod używanych przy tego typu pracach. Przy budowie sieci medialnych stosujemy także znane nam zaawansowane techniki bezwykopowe. Są to między innymi wiercenia horyzontalne, a także sterowane. Dzięki stosowaniu przez nas tak zaawansowanych technik, struktura nawierzchni dróg, a także placów pozostaje w pełni nienaruszona.

Z naszych usług budowlanych korzystają przede wszystkim mieszkańcy Górnego Śląska. To właśnie z tych terenów posiadamy najwięcej klientów. Nie jest dla nas żadnym problemem świadczenie naszych usług na terenie całego kraju. Świadczymy również usługi związane z budową sieci teletechnicznych.

Wykonywane przez nas prace swoim zakresem obejmują również budowę przyłączy do domków jednorodzinnych, dzięki czemu realizujemy również zlecenia nie tylko dla firm i instytucji, ale także dla klientów indywidualnych.

Jakus Tadeusz Kuwik

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!